Utbildning i Sverige

 

I Sverige är utbildningen obligatorisk och kostar inget för barn som är 7-16 år. Ett läsår i Sverige börjar i slutet av augusti och slutar från början till mitten av juni. Eleverna har ett jullov från mitten av december till början av januari vilket delar upp läsåret i två terminer. Det är först höstterminen och sedan vårterminen som de kallas. Man gör sin utbildning först på grundskola, sedan gymnasium och därefter på högskola. Det är inte bara kommunen som håller i utbildningen utan det finns också privatskolor. Man kan även utbilda sig på andra sätt som vid folkhögskola, bildningsförbund eller olika privata utbildningsföretag. Den utbildningen som är formell och på grundnivå har funnits i Sverige ända sedan 1200-talet. Gymnasienivån har dock funnits sedan 1600-talet och olika typer av akademisk utbildning på högskolenivå har funnits sedan 1477. Det året bildades nämligen Uppsala universitet. 

I Sverige kan man gå i förskolan från det att man är ett år gammal om man vill. Den allmänna förskolan får alla från det att barnet är 3 år till det att det är 5 år. Om ens föräldrar jobbar eller studerar är kommunen skyldiga att ge barn plats på en förskola. Den ska vara avgiftsfri när barnet är 3-5 år. Man måste gå i förskolan minst 15 timmar per vecka och förskolan är reglerad av skollagen. Därefter kommer förskoleklassen. Där går man när man är 6 år. Förskolan har räknats som ett utbildningsväsende sedan den 1 juli 2011. Det är som en slags brygga mellan förskola och grundskola. Efter förskolan börjar de 9 obligatoriska skolåren, grundskolan. Grundskolan kallas också primärskolan och är allmän och belagd med skolplikt. Grundskolan ska ge en den behörighet man behöver för gymnasiet sedan men den saknar någon slags examen. Grundskolan som är kommunal är gratis och den finansieras med kommunalskatten. Föräldrarna kan också välja att deras barn ska gå i friskolor men de bekostas av en så kallad skolpeng. Efter det är det också frivilligt om man vill gå på gymnasiet. Gymnasieutbildningar kan ske på två sätt. Antingen är det så att man måste studera vidare efter den eller så lär man sig ett yrke. Några av de utbildningar som kräver att man studerar vidare efter är naturvetenskap-, samhällsvetenskap-, ekonomi- och teknikprogrammet. Några program som gör att man lär sig ett yrke är el-, bygg-, restaurang-, och frisörprogrammet exempelvis. Gymnasiet kan också kallas sekundärskolan. Gymnasiet är som sagt frivilligt men de ungdomar som väljer att inte genomföra den utbildningen och som är 20 år har kommunen skyldighet att följa upp. Gymnasieskolan ska ge en den grundläggande behörigheten som krävs för studier på högskolan sedan. Det är många andra länder som har formell gymnasieutbildning men inte Sverige. Högskolan är eftergymnasial utbildning och ska ge en akademisk utbildning. Universitet istället är högskolor som även har forskarutbildning.

För den intresserade

Välja gymnasieutbildning

Vill du studera utomlands?

Mer om distansutbildningar

Studier och idrott

Besök också